adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Adwokaci


adw. Dagmara Florek – Klęsk – członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę magisterską pisała w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. UR Elżbiety Dynii.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Rzeszowie.

Odbyła studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ukończyła kurs na mediatora przy Polskim Centrum Mediacji, dający uprawnienia do prowadzenia mediacji karnych i w sprawach z nieletnimi sprawcami czynów karalnych.

Od 2009 roku jest wykładowcą na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej – wykładowcą prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, Unii Europejskiej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego.

 

adw. Katarzyna Perdeus - członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego – praca magisterska w Zakładzie Prawa Karnego i Postępowania Karnego u dr hab. prof. UR Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Rzeszowie.

Odbyła także kurs w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Rzeszowskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zakończony egzaminem państwowym w Ministerstwie Budownictwa – licencja zawodowa nr 6337.

W latach 2006 – 2011 zatrudniona w Urzędzie Celnym w Rzeszowie w Referacie Szczególnego Nadzoru Podatkowego na stanowisku starszego referenta. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności spraw rozwodowych, alimentacyjnych oraz o uregulowanie kontaktów z dziećmi, prawa pracy, sprawach karnych oraz karnych – skarbowych.