adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Cennik i regulamin


Cena oferowanych przez nas usług uzależniona jest od rodzaju usługi, klienta (indywidualny,przedsiębiorca), zasad współpracy (współpraca stała, zlecenie indywidualne).

Cena za usługę prawniczą w przypadku osób fizycznych ustalana jest indywidualnie w zawartej z Państwem umowie, przy czym zawsze punktem wyjścia są stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1348).

Cena usług świadczonych na rzecz przedsiebiorców uzależniona jest od kilku czynników.

  • stała współpraca - wynagrodzenie ryczałtowane za umówiona liczbe godzin pracy –
    bez wzgledu na stopien skomplikowania zadania.
  • zlecenia indywidualne - cena usługi jest uwarunkowana: rodzajem usługi, stopniem
    skomplikowania zadania, wartością przedmiotu sporu, czasem pracy.

 Pobierz regulamin świadczenia usług on-line KA (49 kB, plik pdf)