adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej, spółek, stowarzyszeń, fundacji


Nasze Biuro oferuje Państwu kompleksową obsługę w przeprowadzeniu szybkiej i skutecznej rejestracji działalności gospodarczej, spółek, fundacji, stowarzyszeń.

Zakres świadczonych przez nasze Biuro usług zależny jest od podmiotu będącego przedmiotem rejestracji i kształtuje się następująco:

Działalność gospodarcza:
- pomoc w określeniu nr PKD, 
- rejestracja działalności w urzędzie,
- pomoc w uzyskaniu Regonu,
- zawieszenie lub zamknięcie działalności.

Spółki:
W oparciu o otrzymane wcześniej informacje i Państwa oczekiwania Biuro oferuje: 

1. opracowanie umowy spółki, 
2. umówienie notariusza,
3. przygotowanie dokumentów organów wewnętrznych spółki,
4. przygotowanie dokumentów do KRS,
5. prowadzenie i monitorowanie procesu rejestracji podmiotu,
6. uzyskanie aktualnych odpisów,

Na dodatkowe życzenie nasze Biuro oferuje:
- przygotowanie niezbędnych dokumentów do rejestracji REGON, NIP, VAT, VAT UE,
- szkolenia BHP.

Stowarzyszenia, fundacje
W oparciu o otrzymane wcześniej informacje i Państwa oczekiwania Biuro oferuje:
1. opracowanie statutu,
2. przygotowanie dokumentów organów wewnętrznych spółki,
3. przygotowanie dokumentów do KRS,
4. prowadzenie i monitorowanie procesu rejestracji podmiotu,
5. uzyskanie aktualnych odpisów,

Na dodatkowe życzenie nasze Biuro oferuje:
- przygotowanie niezbędnych dokumentów do rejestracji REGON, NIP, VAT, VAT UE.

Usługa dostępna jest także poprzez formularz zamówienia on-line.

Nasi pracownicy kompleksowo opracują dla Państwa niezbędne dla konkretnego przypadku dokumenty. Po otrzymaniu informacji i zapytania od Państwa oceniony zostanie stopień skomplikowania i zawiłości sprawy. W zwrotnej informacji otrzymają Państwo cenę usługi i przewidywany czas realizacji.

Po otrzymaniu wpłaty na wskazane konto, dokumenty zostaną wysłane do Państwa.

Zastrzegamy sobie prawo do niedopracowania dokumentów dla osób które nie podały swojego imienia i nazwiska, oraz jeśli stan faktyczny nie zawiera sprecyzowanych nazw, imion i nazwisk, nazw podmiotów, których sprawa dotyczy.

Ponadto informujemy iż dokumenty opracowywane są w oparciu o informacje zawarte w zamówieniu.