adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Prawo karne


Z zakresu prawa karnego zapewniamy Państwu udział adwokata występującego w charakterze obrońcy  we wszystkich stadiach postępowania karnego,  poczynając od postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem I instancji, poprzez obronę w postępowaniu apelacyjnym oraz kasacyjnym.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach wykonawczych o odroczenie wykonania kary, o przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary.

Reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. Pomagamy w realizacji uprawnień oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym. Dochodzimy roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnionych przestępstw.

W celu szybkiego uzyskania porady prawnej mogą Państwo skorzystać z formularza zamówienia on-line.

Nasi pracownicy kompleksowo udzielą Państwu porady prawnej dla konkretnego przypadku.

Po otrzymaniu informacji i zapytania od Państwa oceniony zostanie stopień skomplikowania i zawiłości sprawy.
W zwrotnej informacji otrzymają Państwo cenę usługi i przewidywany czas realizacji.

Po otrzymaniu wpłaty na wskazane konto, porada prawna zostanie wysłana do Państwa.

Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania porad prawnych lub odpowiedzi na pytania osób które nie podały swojego imienia i nazwiska, oraz jeśli stan faktyczny nie zawiera sprecyzowanych nazw, imion i nazwisk, nazw podmiotów, których sprawa dotyczy.

Ponadto informujemy iż porada prawna udzielana jest w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zamówieniu.