000-606 HP0-755 CSM-001 SY0-401 310-230 HP2-Z19 MB3-230 N10-005 OG0-093 650-256 70-664 P2080-034 NS0-501 M70-301 HP0-914 000-637 TB0-107 010-151 220-801 9L0-422 MK0-201 050-876 HP0-S34 N10-006 LOT-983 HP0-068 1Z0-450 70-480 0B0-102 9A0-502 642-436 650-369 642-892 BAS-002 070-301 MB7-840 4A0-110 642-997 310-091 70-452 400-101 JN0-660 646-967 00M-648 SK0-003 000-029 000-604 220-801 HP2-B65 MB2-702 70-532| M70-301 CAT-241 70-243 70-225 JN0-102 MB2-702 VCP550 HP2-K19 642-831 70-532 E20-822 700-505 74-335 000-701 000-502 648-244 UM0-200 000-347 HP0-A02 000-905 1Z0-581 HP0-J38 HP2-B95 642-902 JN0-341 70-557 70-646 300-115 70-414 C2020-701 ES0-005 920-324 640-911 C2040-409 A4040-226 640-554 1Z0-803 70-533 MB6-886 510-015 LOT-955 300-101 HP2-B115| E10-001 LOT-829 C_TFIN52_66 251-251 1Z1-457 MB6-871 MB7-227 ST0-114 640-461 646-203 77-884 N10-006| C2070-581 1Z0-062 9L0-422| 642-176 70-411| HP2-056 70-467 HA-022X LOT-929 CISSP SY0-401 70-293 HP2-K01 000-S32 Prawo rodzinne i opiekuńcze | Kancelarie Adwokackie - Rzeszów, ul. 3go Maja 30/2, Zadzwoń - 17 784 48 03!
 
 

adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Prawo rodzinne i opiekuńcze


Z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego nasze usługi obejmują przede wszystkim pomoc prawną w zakresie sądowego uzyskiwania alimentów, windykowania zaległych alimentów w kraju i za granicą, regulowania stosunków małżeńskich (rozwód, separacja, małżeńskie ustroje majątkowe) oraz rodzicielskich (władza rodzicielska, kontakty z dziećmi), jak i innymi zagadnieniami prawnymi na tle funkcjonowania rodziny.

W celu szybkiego uzyskania porady prawnej mogą Państwo skorzystać z formularza zamówienia on-line.

Nasi pracownicy kompleksowo udzielą Państwu porady prawnej dla konkretnego przypadku.

Po otrzymaniu informacji i zapytania od Państwa oceniony zostanie stopień skomplikowania i zawiłości sprawy.
W zwrotnej informacji otrzymają Państwo cenę usługi i przewidywany czas realizacji.

Po otrzymaniu wpłaty na wskazane konto, porada prawna zostanie wysłana do Państwa.

Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania porad prawnych lub odpowiedzi na pytania osób które nie podały swojego imienia i nazwiska, oraz jeśli stan faktyczny nie zawiera sprecyzowanych nazw, imion i nazwisk, nazw podmiotów, których sprawa dotyczy.

Ponadto informujemy iż porada prawna udzielana jest w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zamówieniu.