adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Prawo rodzinne i opiekuńcze


Z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego nasze usługi obejmują przede wszystkim pomoc prawną w zakresie sądowego uzyskiwania alimentów, windykowania zaległych alimentów w kraju i za granicą, regulowania stosunków małżeńskich (rozwód, separacja, małżeńskie ustroje majątkowe) oraz rodzicielskich (władza rodzicielska, kontakty z dziećmi), jak i innymi zagadnieniami prawnymi na tle funkcjonowania rodziny.

W celu szybkiego uzyskania porady prawnej mogą Państwo skorzystać z formularza zamówienia on-line.

Nasi pracownicy kompleksowo udzielą Państwu porady prawnej dla konkretnego przypadku.

Po otrzymaniu informacji i zapytania od Państwa oceniony zostanie stopień skomplikowania i zawiłości sprawy.
W zwrotnej informacji otrzymają Państwo cenę usługi i przewidywany czas realizacji.

Po otrzymaniu wpłaty na wskazane konto, porada prawna zostanie wysłana do Państwa.

Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania porad prawnych lub odpowiedzi na pytania osób które nie podały swojego imienia i nazwiska, oraz jeśli stan faktyczny nie zawiera sprecyzowanych nazw, imion i nazwisk, nazw podmiotów, których sprawa dotyczy.

Ponadto informujemy iż porada prawna udzielana jest w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zamówieniu.