adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Przygotowywanie formularzy


Nasze Biuro świadczy pomoc w zakresie:

Przygotowania formularzy do KRS:
- rejestracja,
- zmiana,
- złożenie sprawozdania finansowego,
- otwarcie likwidacji lub upadłości,
- wykreślenie.

Przygotowania formularzy do GUS (REGON):
- rejestracja, zmiana, wykreślenie.

Przygotowania formularzy do Urzędu Skarbowego:
- rejestracja, zmiana, wykreślenie w zakresie NIP, VAT, VAT UE,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Przygotowania formularzy do ZUS:
- zaświadczenie o niezaleganiu w składkach ZUS.

Przygotowania formularzy do Ksiąg Wieczystych:
- założenie KW,
- zmiana w KW ,
- wykreślenie hipoteki.

Przygotowania formularzy do Rejestru Zastawów:
- wpis, 
- zmiana wpisu,
- wykreślenie.

W celu szybkiego przygotowania formularza mogą Państwo skorzystać z formularza zamówienia on-line.

Nasi pracownicy wypełnią za Państwa formularz właściwy dla przedmiotu zamówienia.

Po otrzymaniu informacji i zapytania od Państwa usługa zostanie wyceniona.

W zwrotnej informacji otrzymają Państwo cenę usługi i przewidywany czas realizacji.

Po otrzymaniu wpłaty na wskazane konto, formularz zostanie wysłany do Państwa lub złożony w Państwa imieniu.

Zastrzegamy sobie prawo do niedopracowania formularza dla osób które nie podały swojego imienia i nazwiska, oraz jeśli podane dane nie zawierają koniecznych informacji potrzebnych do wypełnienia formularza.

Ponadto informujemy iż formularz wypełniany jest w oparciu o dane zawarte w zamówieniu.