adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Sporządzanie pism procesowych, dokumentów urzędowych


Dobrze sporządzone pisma procesowe znacznie zwiększają szanse na pomyślne zakończenie sprawy. Nasi doświadczeni prawnicy przygotują pismo procesowe odpowiednie dla Państwa sprawy. Sporządzimy pozew o rozwód, pozew o zapłatę, wniosek o nabycie spadku i wiele innych pism.

W celu szybkiego sporządzenia pisma procesowego, dokumentów urzędowych mogą Państwo skorzystać z formularza zamówienia on-line.

Nasi pracownicy kompleksowo opracują dla Państwa pismo procesowe, dokument urzędowy dla konkretnego przypadku.

Po otrzymaniu informacji i zapytania od Państwa oceniony zostanie stopień skomplikowania i zawiłości sprawy.
W zwrotnej informacji otrzymają Państwo cenę usługi i przewidywany czas realizacji, biorąc za podstawę wyceny ceny usług zawartych w cenniku.
Po otrzymaniu wpłaty na wskazane konto, porada prawna zostanie wysłana do Państwa.

Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania porad prawnych lub odpowiedzi na pytania osób które nie podały swojego imienia i nazwiska, oraz jeśli stan faktyczny nie zawiera sprecyzowanych nazw, imion i nazwisk, nazw podmiotów, których sprawa dotyczy.

Ponadto informujemy iż wszelkie opracowywane przez Biuro pisma sporządzane są w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zamówieniu.