adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Uzyskiwanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń


Oferujemy uzyskiwanie następujących odpisów, wyciągów lub zaświadczeń:

Kopia akt rejestrowych
- foto,
- ksero.

Odpis z KRS - Krajowego Rejestru Sądowego
- ustalenie numeru KRS,
- aktualny,
- pełny.

Odpis z księgi wieczystej
- zwykły,
- zupełny,
- ustalenie zmigrowanego numeru księgi wieczystej lub uzyskanie odpisu księgi wieczystej niezmigrowanej.

Krajowy Rejestr Karny
- informacja o osobie,
- informacja o podmiocie zbiorowym.

Rejestr zastawów
- wydanie zaświadczenia,
- wydanie odpisu lub udzielenie informacji na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów,
- udzielenie informacji na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów.

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
- wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG)

Sprawozdania finansowe spółek prawa handlowego

W celu szybkiego i sprawnego przepływu informacji mogą Państwo skorzystać z formularza zamówienia on-line.

Nasi pracownicy uzyskają dla Państwa odpis, wyciąg lub zaświadczenie będące przedmiotem zamówienia.

Po otrzymaniu informacji i zapytania od Państwa usługa zostanie wyceniona.

W zwrotnej informacji otrzymają Państwo cenę usługi i przewidywany czas realizacji.

Po otrzymaniu wpłaty na wskazane konto uzyskane odpisy, wyciągi lub zaświadczenia wysyłamy do Państwa w sztywnej kopercie tak aby zamówienie dotarło do Państwa bez uszkodzenia.

Zamówione przez Państwa dokumenty (do godz. 11) uzyskujemy w dniu złożenia zamówienia, zamówienia dokonane po godz. 11 realizowane są dnia następnego.

Następnie wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Przesyłka powinna dotrzeć do Państwa w przeciągu 24h na terenie Polski.

Zastrzegamy sobie prawo do niewybierania odpisów, wyciągów, zaświadczeń dla osób które nie podały swojego imienia i nazwiska, oraz jeśli podane dane nie zawierają koniecznych informacji potrzebnych do uzyskania odpisu, wyciągu, zaświadczenia. 

Ponadto informujemy iż formularz wypełniany jest w oparciu o dane zawarte w zamówieniu.