adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Windykacja należności


To stała lub okazjonalna pomoc w odzyskiwaniu należności. Pomagamy naszym Klientom w sposób skuteczny, z wykorzystaniem dostępnych i legalnych narzędzi prawnych odzyskać należności. Windykacja zaległości finansowych prowadzona przez nas pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z egzekwowaniem niezapłaconych należności, a przede wszystkim podniesie znacznie szansę odzyskania długu, ze względu na powierzenie sprawy profesjonalistom.

Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii, prawa a także nowoczesnych metod negocjacji – wszystko to ma na celu skłonienie dłużnika do spłacenia długu.
Dane, zebrane w trakcie działań windykacyjnych, na temat dłużnika i jego stanu majątkowego ułatwiają postępowanie sądowo-egzekucyjne, jeżeli nie uda się zamknąć sprawy na etapie postępowania przed sądowego. W przypadku gdy nie uda się polubownie odzyskać długu podejmiemy działania na etapie postępowania sądowego.
Wysokość pobieranej prowizji ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie, i uzależniona jest od analizy danej sprawy.

WAŻNE - im wierzytelność jest krócej przeterminowana, tym niższa jest nasza prowizja i większe szanse na jej odzyskanie.

Przy nawiązaniu stałej współpracy, uzyskują Państwo prawo do sygnowania wszystkich wystawianych faktur, specjalną pieczątką ostrzegawczą kancelarii, co ma istotne znaczenia w sytuacji, kiedy Państwa klient musi zdecydować, komu zapłacić w pierwszej kolejności.