adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Dochodzenie odszkodowań


Zakres odszkodowań obejmuje szkody osobowe, komunikacyjne i majątkowe.
Reprezentujemy osoby poszkodowane w zakresie dochodzenia świadczeń pieniężnych od wszelkich organów, podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

W imieniu poszkodowanego ustalamy rozmiar szkody oraz wartość odszkodowania dla wszystkich rodzajów szkód, począwszy od szkód w pojazdach, poprzez straty majątkowe, aż do roszczeń osobowych związanych ze śmiercią osoby bliskiej, z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu i zadośćuczynieniem za ból i cierpienia.

Wysokość pobieranej prowizji ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie, i uzależniona jest od analizy danej sprawy.

WAŻNE - im szybciej traficie do nas Państwo ze swoją szkodą, tym większa szansa na sprawne poprowadzenie sprawy i uzyskanie najwyższej kwoty odszkodowania w najkrótszym możliwym terminie.